Contul meu
Coșul meu

Nu ai niciun produs in cos.

Închide

Regulament concurs Instagram

Regulamentul concursului Sărbători fericite cu airfryer-ul Breville!este organizat de

SC Skin Media SRL in perioada 12.12.2023 - 26.12.2023

 

Acești termeni și condiții reglementează modul în care aveți dreptul să accesați și să utilizați serviciile asociate concursului „Sărbători fericite cu airfryerul Breville!” denumit în continuare „Concursul". Pentru a utiliza acest concurs trebuie să citiți și să acceptați toți termenii și toate condițiile descrise în prezentul document, inclusiv politica privind datele personale.


ART. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului „Sărbători fericite cu airfryerul Breville!” este Skin Media SRL, cu sediul în București, Str. Mendeleev Nr. 5, Et. 2, București, Sector 1, 010361, adresa email: office@breville-romania.ro denumit în continuare Organizatorul. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la concurs. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament.

 

ART. 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul va fi organizat și se va desfășura în perioada 12.12.2023 - 26.12.2023 pe https://www.instagram.com/brevilleromania/

 

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică cu domiciliul în România care a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului. Toți participanții trebuie să aibă conturi de Instagram reale, active și care să le aparțină. Angajații SKIN MEDIA SRL și ai companiilor partenere care promovează acest concurs, precum și rudele acestora până la gradul al II-lea inclusiv, nu pot participa la concurs. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate persoanei care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

 

ART. 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în perioada 12.12.2023 - 26.12.2023, timp în care atât fanii paginii https://www.instagram.com/brevilleromania/  cât și cei care nu sunt în prezent fani pot participa la concurs.

 Va avea loc o singură extragere pe data de 27.12.2023.

 

ART. 5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Data de desemnare a castigatorului este 27.12.2023.

Desemnarea câștigătorului se va face prin alegerea celui mai creativ comentariu (răspuns la întrebarea ,,Ce rețetă specială ai încerca de sărbători la airfryerul Breville?

Organizatorul alocă o comisie, formată din 3 angajați, pentru desemnarea câștigătorului concursului, comisie care va alege cel mai creativ răspuns de la postarea dedicată.

1.    Follow @brevilleromania⁠;

2.    Răspuns la întrebarea ,,Ce rețetă specială ai încerca de sărbători la airfryerul Breville?

3.    Dau tag la 2 prieteni

4.    Distribuie pe story vizualul de concurs și etichetează-ne @breville_romania (opțional).

 

Se vor extrage 1 câștigător și 3 rezerve.

De asemenea, câștigătorii sunt de acord să posteze pe profilul lor personal de Instagram o poză cu premiul câștigat și să eticheteze pagina @breville_romania. Poza va fi distribuită pe story-ul paginii oficiale de Instagram Breville Romania.

 

ART. 6. PREMII

Premiile oferite sunt următoarele:

1 x Airfryer, friteuză cu aer cald, Breville, Halo Air, XL, Digital, 9L în valoare totală de 799,99 RON.

Acesta trebuie să transmită pe adresa de email marketing@breville-romania.ro  adresa completă și corectă de livrare, nume, prenume, telefon, adresa de email și copie a actului de identitate pentru revendicarea premiului.

 Premiul nu se va putea schimba în bani sau înlocui cu alte produse. Valoarea totală a premiului este de 799,99 RON.

 

  ART. 7. MECANISMUL DE PARTICIPARE

 Concursul se desfășoară în perioada 12.12.2023 - 26.12.2023, timp în care fanii paginii

https://www.instagram.com/brevilleromania/, dar și cei care nu urmăresc în prezent pagina menționată se înscriu la concurs astfel:

 

·         Follow @brevilleromania⁠;

·         Răspuns la întrebarea ,,Ce rețetă specială ai încerca de sărbători la airfryerul Breville?

·         Dau tag a 2 prieteni

·         Distribuie pe story vizualul de concurs și etichetează-ne @breville_romania (opțional).

 De asemenea, câștigătorii sunt de acord să posteze pe profilul lor personal de Instagram o poză cu premiul câștigat și să eticheteze pagină @breville_romania. Poză va fi distribuită pe story-ul paginii oficiale de Instagram Breville România.


Atenție!

·      Orice tentativă de fraudare de orice natură menită să lezeze imaginea organizatorului sau a terțe persoane vor fi eliminate din concurs, iar în cazul identificării tentativelor de fraudă în scopul câștigării premiilor, Organizatorul își rezervă dreptul de a cere urmărirea de către către organele competențe și/sau în instanța a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

·        Persoanelor care vor încerca să fraudeze concursul li se va restricționa accesul în aplicație.

·       Participanții pot lasă mai multe comentarii la postarea de concurs, cu condiția că persoanele etichetate să fie diferite în fiecare comentariu și această să dea de asemenea follow paginii de Instagram Breville România

·        Extragerea se va face aleatoriu cu ajutorul aplicației www.commentpicker.com

·        Premiul va fi înmânat câștigătorului ales prin commentpicker.com și care a urmat toți pașii stabiliți în prezentul regulament.

·       Toți participanții la concurs trebuie să aibă profilul public, nu privat, pentru a putea fi contactați în situația în care sunt aleși câștigători.

·        Vârstă minimă pentru participare este de 18 ani

·         Premiile se livrează doar pe teritoriul României

 

ART. 8. ACORDAREA PREMIILOR

 Câștigătorul va fi anuntat pe data de 27.12.2023 prin etichetare în cadrul unei noi postări pe story-ul paginii https://www.instagram.com/Brevilleromania/  și prin mesaj privat pe Instagram.


Organizatorul va solicită datele de identificare ale câștigătorului și orice alte informații considerate necesare pentru validarea acestuia.

Livrarea premiului se va face în maxim 60 de zile de la primirea datelor complete de la câștigător.

În cazul în care câștigătorul nu poate fi premiat din motive independente de organizator (nu furnizează aceste informații într-un interval de 48 ore etc.). Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestor termene și va extrage un câștigător rezervă care va fi contactat după ce vor trece cele 24 de ore de la anunțarea primului câștigător. Premiile  vor fi însoțite de un proces verbal de predare-primire pe care persoană câștigătoare are obligația de a-l semna și transmite Organizatorului pe adresa  de mail marketing@breville-românia.ro cu mențiunea “CONCURS Breville”

 Organizatorul își rezervă dreptul să anuleze orice premiu oricărui participant pentru orice motiv și în orice moment dacă are suspiciuni cu privire la activitatea să pe Instagram și în cadrul concursului.

 Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte și nici nu poate solicită alte modificări. Fotografiile premiului sunt cu titlu de prezentare. Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obținute de către câștigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

 

Art. 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul este înregistrat în Registrul General la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Operator de Date cu Caracter Personal cu nr: 16919 (SKIN MEDIA SRL) și respectă legislația în vigoare în acest domeniu în România și Uniunea Europeană.

 Prin înscrierea la concurs înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că Organizatorul vă va solicită dumneavoastră, în calitate de Utilizator, următoarele informații necesare pentru identificarea dumneavoastră personală: (a) numele și prenumele dvs., (b) adresa de e-mail valida, (c) adresa de livrare corectă și completă, (d) număr de telefon (e) id Instagram, (f) copie act identitate. Scopul solicitării acestor informații de către Organizator este de a menține contactul cu dumneavoastră pentru comunicări viitoare despre oferte și alte concursuri accesabile de pe site-ul www.breville-romania.ro.


După colectarea datelor dvs., Organizatorul: nu vor înstrăina, închiria sau vinde informațiile de identificare personală a dumneavoastră către terți în scopuri de marketing și publicitate. Nu vor furniza unor terți datele dvs. de contact fără acordul dvs., cu excepția cazurilor în care sunt solicitate de instituții ale statului legal abilitate (cu rol de control etc.) va securiza informațiile esențiale pe care le furnizați, prin protocoale standard și tehnologii corespunzătoare.

 

Art. 10. ÎNCETAREA SERVICIULUI

 Sunteți de acord că Organizatorul poate, în orice moment, fără notificare prealabilă, să întrerupă contul și accesul dvs. la concursul online, din cauze care pot fi, fără a se limita la:

(a) încălcarea de către dvs. a prevederilor prezentului document și a îndrumărilor pe care le cuprinde,

(b) solicitări ale instituțiilor guvernamentale și impuneri ale legii,

(c) solicitarea dvs. expresă,

(d) probleme și aspecte tehnice neprevăzute,

(e) perioade lungi de inactivitate a paginii pe care ați creat-o în cadrul concursului.

 Sunteți de acord că întreruperea furnizării serviciului va fi făcută la liberă alegere a Organizatorilor și că aceștia nu pot fi făcuți răspunzători față de dvs. sau orice altă terță parte pentru întreruperea accesului dvs. sau paginii dvs. din concursul online.

 

Art. 11. INFORMAȚIA FURNIZATĂ

În timpul folosirii aplicației este posibil că utilizatorii să furnizeze informații despre sine care pot fi vizibile de către alți utilizatori (vedeți capitolul Confidențialitatea datelor din acest document).

 Înțelegeți și sunteți de acord că prin postarea de materiale pe pagină https://www.instagram.com/brevilleromania  cedați către Organizatorului concursului dreptul gratuit și irevocabil de a utiliza aceste materiale în decursul existenței serviciului, dar și ulterior desfășurării acestuia.

Înțelegeți că răspunderea pentru toată informația pe care o postați în cadrul concursului online va revine exclusiv dvs., iar Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător de nicio greșeală sau omisiune din aceste informații. Organizatorul nu poate garanta identitatea oricăruia dintre utilizatorii care își creează sau care accesează paginile individuale pe pagină https://www.instagram.com/brevilleromania  și Organizatorul nu poate garanta autenticitatea niciunei informații postate de utilizatori.

Sunteți de acord să nu monitorizați sau copiați, și să nu permiteți altora să monitorizeze sau copieze pagină https://www.instagram.com/brevilleromania  și conținutul pe care această îl cuprinde. Sunteți de acord să nu simulați aspectul sau funcționarea acestui website și să nu acționați pentru a perturbă funcționarea sau a supraîncărca infrastructură noastră informatică, inclusiv, dar fără a se limita la, comunicări nesolicitate, încercări de a obține acces neautorizat, transmitere sau activare de viruși informatici.

 

 

ART. 12 COMUNICAREA CU ORGANIZATORUL

 În cadrul concursului pe pagină de Instagram https://www.instagram.com/brevilleromania   Organizatorul poate avea nevoie să comunice cu dvs. prin email sau telefon (vedeți capitolul Confidențialitatea datelor și Premiile concursului și desemnarea câștigătorului). Sunteți de acord să primiți mesaje email, legate de participarea dvs. la concurs pentru a asigura bună derulare a concursului.

 Sunteți de acord că numele și/sau adresa dvs. email să fie menționate în titlul anumitor comunicări pe care le inițiați pe pagină de Instagram https://www.instagram.com/brevilleromania (exemplu: anunțarea câștigătorului). Înțelegeți și sunteți de acord că Organizatorul poate utiliza datele dvs. de contact în scopul consultării sau informării dvs. cu privire la produse, oferte și promoții. Puteți renunța la acest privilegiu prin serviciul de dezabonare din cadrul mesajelor email primite de pe website-ul www.breville-românia.ro. Organizatorul își exercită dreptul de a modifică oricare din articolele prezentului document în scopul de a asigura coerentă și corectitudinea desfășurării concursului. Organizatorul va afișa orice modificare a prezentului document pe pagină de Instagram https://www.instagram.com/brevilleromania.

 

ART. 13. TAXE ȘI COSTURI

 Înscrierea în concurs este gratuită. Premiul este supus taxelor și impozitelor conform legii și vor fi suportate de către Organizator.

 

ART. 14. LIMITE DE RĂSPUNDERE

Acceptând acest regulament, sunteți de acord că Organizatorul, angajații săi, partenerii și orice alți colaboratori în concursul online nu sunt răspunzători pentru nici un fel de pierderi sau consecințe negative directe, indirecte, ocazionale sau excepționale rezultate în urmă:

 

a) utilizării paginii https://www.instagram.com/brevilleromania

b) accesului neautorizat sau alterării comunicării dvs. cu sau prin pagină de Instagram

 

ART. 15. LEGEA APLICABILĂ

Acest regulament reprezintă un acord între dvs. și Organizatorul concursului, guvernat de legislația românească în vigoare.

 În conformitate cu prevederile GDPR, va aducem la cunoștință următoarele:

·         Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră.

·         Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

·         Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

·         Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, și puteți limita prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor.

·         Prezența secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le veți transmite și care apar sau vor apărea în documentele fiscale ce reliefează relația noastră de comunicare.

·         Prin participarea la concurs, participanții sunt de acord cu prelucrarea datelor în condițiile mai sus menționate.