Contul meu
Coșul meu

Nu ai niciun produs in cos.

Închide

Condiții de garanție

GARANȚII

Toate bunurile comercializate de NYS Experience S.R.L. beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.

Certificatul de garanție va fi transmis prin e-mail și, la cerere - prin bifarea opțiunii de pe site, va fi tipărit pe hârtie și comunicat.

Pentru efectuarea reparațiilor în perioada de garanție, vă rugăm să consultați termenii și condițiile din Certificatul de garanție. Vă rugăm să aveți în vedere că orice intervenție neautorizată atrage pierderea garanției Produsului. Intervențiile neautorizate includ (fără limitare) următoarele situații:

  • Produsul nu a fost utilizat în conformitate cu instrucţiunile descrise în manualul de utilizare;
  • Produsul nu a fost utilizat pentru scopul pentru care a fost creat;
  • Lipsa sau deteriorarea sigiliilor sau înscrisurilor producătorului sau Vânzătorului de pe Produse;
  • Lipsa sau deteriorarea seriilor de fabricaţie; desigilarea echipamentelor sau componentelor sigilate ale Produselor;
  • Intervenţii asupra Produselor executate de persoane neautorizate de importator;
  • Deteriorările termice, mecanice şi plastice ale Produselor datorate incendiilor, accidentelor sau neglijenţei în utilizare, prezenţa urmelor de contact cu lichid sau alte substanţe, a urmelor de oxidare datorate folosirii în locuri cu abur sau umiditate excesivă, praf în exces;
  • Defecţiuni cauzate de transportul, manipularea, depozitarea, instalarea şi utilizarea Produselor în condiţii necorespunzatoare.


În cazurile de mai sus, reparaţiile permise de producător şi posibile se vor efectua contra cost.

Pentru a facilita trimiterea unui produs defect către service în vederea reparației vă recomandăm să utilizați Formularul disponibil pe Website la secțiunea dedicată.

Vă rugăm să consultați documentul Termeni și conditii aplicabile vânzării de Produse prin intermediul Website-ului, disponibil la secțiunea dedicată de pe Website.


CONDIȚIILE ACORDĂRII GARANȚIEI

Produsele defectate în urma nerespectării prezentelor condiții și/sau a instrucțiunilor din manualul de utilizare și întreținere nu pot fi reparate conform garanției de conformitate.

Intervenția neautorizată, desigilarea modulelor capsulate de către producător inclusiv intervențiile asupra seriilor, ștergerea acestora, va duce la scoaterea produsului din garanție.

Utilizarea corectă necesită respectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare și întretinere privind siguranta, manipularea, depozitarea și punerea în funcțiune.


Nu sunt neconformități acoperite de garanție și se vor remedia doar contra cost următoarele defecte, dar fără a se limita la acestea:

- șocuri mecanice constatate la aducerea în service;

- nerespectarea indicațiilor privind încărcarea aparatului cu produse alimentare supuse prelucrării peste limita admisă;

- defectarea aparatului ca urmare a neefectuării la timp a operațiunilor de mentenanță conform instrucțiunilor din manual;

- intervenții neautorizate sau neglijența în utilizare care au condus la ruperea elementelor de cablaj, butoanelor, clemelor de fixare, mânerelor sau altor componente prin aplicarea unei forțe disproporționate de către utilizator;

- defectări prin expunerea la temperaturi extreme (incendii sau îngheț), urme de arsuri sau pătrundere de lichide, vapori sau pulberi în interiorul aparatului;

- urme de oxidare a instalației electrice ca urmare a introducerii de lichide sau a folosirii în locuri cu umiditate peste cea indicată de producător (aceste dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite în medii cu umiditate ridicată);

- defectare datorată depunerilor organice, praf și impurități care conduc la blocarea aparatului, defectarea pieselor din cauza utilizării în medii cu pulberi, vapori de substanțe chimice, umezeală sau resturi organice/anorganice cimentate intărite (depuneri de substanțe organice pietrificate dure nespecifice, calcar sau solidificarea resturilor de produse prelucrate) peste limitele normale sau care indică necurățarea aparatului;

- greșelile de instalare (lipsa împământării la priză sau voltaj necorespunzător), folosirea unor elemente de cablaje neoriginale ale echipamentelor/produselor, sau orice procedură diferită de cele indicate în manualul de utilizare, introducerea gresită a conectorilor și deteriorarea acestora prin apăsarea disproporționată;

- intervențiile nespecifice asupra echipamentelor în timp ce acestea sunt în funcțiune, conectarea unor dispozitive, accesorii specifice incompatibile sau defecte.


Constatarea naturii defectului se va face în unitatea service autorizată, în cazul în care sunt identificate cauze de scoatere din garanție reparația se va face doar contracost, în baza acordului consumatorului.

Se vor accepta în service doar acele produse care au fost curățate în prealabil de către consumator. Cu titlu de exemplu se vor respinge la service acele produse care prezintă un grad avansat de murdărie, resturi alimentare în vasele de gătit, și în general acele produse care presupun servicii de igienizare înainte de cele de reparații.